oganmy
11 Takipçi | 29 Takip
25 10 2010

Wep adreslerim....

  http://www.facebook.com/KAY.OganMy: http://www.ogan-my.tr.gg/ http://www.wix.com/oganmy/kay http://oganmy.blogcu.com/ http://ogan-my1.spaces.live.com/ http://www.google.com.tr/reader/shared/O... Devamı

25 10 2010

Benlik...

Her geçen iyileşmeyle süreç yürekten başlamalıdır dünyayı yaratan benliğimizdir, benliğimizi yaratan dünya değildir. OĞAN-MY Devamı

25 10 2010

BİLİNÇLİ YARAT...

İnsanlığın yaşam öyküsü,  Bilinci yaratmanın öyküsüdür. Bu gezegen üzerindeki  milyonlarca  yıllık insanlık evrimi, öncelikle toplu bilincin tekamülü için tasarlandı. Ve bu aşama tamamlandı. Şimdi bireyin kendi tekamülünü başlatması aşamasındayız.Asıl amaç insanın kaynakla birliğini idrak etmesi ve bu idrakı ifade etmek yoluyla somutlaştırması, tezahür ettirmesi olmuştur. Şimdi bu amaç tüm insanlığın gözleri önündedir.   BİLİNÇLİ YAŞAMAK; Bilincili yaratırken, eş zamanlı olarak yaratma bilimini yaratıyor. Kendin için var olmak, kendin için yaşamak, kendin için istemek, kendin için neden istediğini bilmek, kendini bulmak, kendin olmak,  bütünlüğün bilincine varmak. Neyi istemediğini bilmek, neyi istediğini bilmek, isteğine ulaştığında ne hissedeceğini bilmek,   ne kadar zamanda ulaşacağını bilmek, isteğin sadece sana ait olduğun bilmek, sonucun yolculuğa değdiğini bilmek, sonucun seni desteklediğini bilmek. Yaratacağımız her anın bilincini yaratıyoruz. Yeni ile dünyamızı yaratıyor. Tüm bu süreç aynı anda eş zamanlı olarak yaşanıyor..Yaşamımıza bir göz atıp, geldiğimiz noktanın sorumluluğunu yüklenerek. Bilinçli yaratarak yaşamalıyız... OĞAN.MY   Devamı

25 10 2010

BİLİNÇ

İNSANIN BÜYÜKLÜĞÜ! Bilinçselliğinin içinde saklıdır... OĞAN-MY Devamı

24 10 2010

DAMILTMAK...

HİÇBİR KİMSE; Takıntılı ve şahsi duygusal değerlendirmeleri doğrultusunda taraflı durarak gerçeğin resmini elde edemez. Kendisini yabancılaştırmalıdır. Bunda kasıt ilgisizleşmek değil, durumun dışında ve üstüne çıkmaktır. Yansız ve yaşama yönelik olarak düşünmek, güç ve zafiyetleri değerlendirmektir. Bilinçsel düzen sevgi ve özgürleştirme ilkelerine dayalı olarak değerlendirir. İnsan;  hayat -  eylemlerinde herşeye ve hiçbirşeye tapmayı seçmekte özgürdür. İnsan; ve onun yapabileceklerine dair bir diz değer ve inanış olgusudur aslında. Hayata karşı basit bir duruş ve yaklaşım anlayışı olarak da düşünülebilinir. Her gün yanpıtıklarımızı gözlemleme, öğrenme ve denenimin bir yolu bulmalıdır. İrade kendini bilerek hakim olmalı, daima kendini aşarak yenilene bilmelidir. YANİ KENDİNİ BENLİĞİNDEN GEÇEREREK DAMILTABİLMELİRDİR... Ancak birikimin kavrayış olmadığını keşfetmelidir. Onu açığa çıkaran dışsal şeyler değil İÇSEL ışıktır. Bu ışık yandığı zaman o bir anda, iradenin en mükemmel kendini ifade biçimini. Varoluşun kendisindeki ifadesi olduğunu kavrar. Bilincin, İradenin kendini ortaya koyması kendini kendide göstermesidir. Özü zaten ifade olan sonsuz varlığıyla bütünleşir. İFADESİNE KAVUŞUR... OĞAN-MY Devamı

24 10 2010

KÖTÜLÜK...

Her biçimde kötülüğün özü süreksizliktir. Çünkü o bütüne uyum sağlayamaz; o  her an bütünsellik tarafından düzeltilir ve niteliği değişmeye devam eder. Onu bir noktada sabit durduğunu hayal edersek önemini abartırız ve sürekli olarak hareketlendiririz. Yani kötülük yaşam akışımızı etkili bir biçimde tıkayamaz ve sonuçta, varoluşun varlık içinde tatlı ve saf olarak kaldığını görürüz. İdiali kusursuzluk olan bir kusur "kötülük" daima bir kavrayış içinde geçmek zorundadır. O halede  yaşam içinde gerçeği kavramak bilincimizin işidir. Bilinç hatanın gerçeğini özgür kılmak için sürekli olarak kişiliğimizi kusursuzluğa, içimizdekini dışımıza yada her ikisinide deneyimleyerek değiştirmektedir. Bilinçsel yaşama ulaştığımızda, kötülük ve acının esaretinden kurtuluruz. Benliğimizde boşalan yere ölçüsüz sevgiden kaynaklanan bir çoşkuyla dolar.   Koşulsuz SEVGİDE ve sonsuz etkinlikte birleştiğimizi, bütünselde herşeyi eritiğimizi bilmeliyiz.... OĞAN.MY... Devamı

24 10 2010

BEN BİLİNCİM...

BEN kelimesiyle işaret edilen sadece bilinçtir, bu bilinç aklettiği şeyleri akıl ile bir varlık haline getiriyor ve beden ilede ortaya çıkarıyor. Asıl varlık sırf bilinçten ibarettir. Taki bu varlık bir biyolajik bedenle yahut ruh adı verdiğimiz mikro dalga bedenle kendini kayıt altına alması içindir. Fikir, düşünce, idrak gücü, hafıza, şekillendirme, hayal, varsayım ve nefis gibi özellikler burada tektir. İnsan salt bilinçten ibarettir derken akıl fonksiyonlarından söz ediyoruz, ama yukarıda sayılan şuur türünden bir birimi tamamlayıcı olan fonksiyonlardır ve bunların hepsi kısaca bilinc kelimesiyle ifade ederiz. Bir varlık düşünelim, bu varlık kendini bilmektedir işte bu biliş nefsi yani var olan benliği dolayısıyladır. İkinci olarak algılamakta olduğun unutmayıp saklar ve sırası gelince değerledirir  buda hafızası olmasındandır. Ancak algılamkta olduğu meselenin içine dalıp bulmayı başaran yani fiker dalanlar, sonra gerçekte var olmayan fakat var kabul ettiği şeyleri düşüür yani var sayar, onlara bir yantı verir, "düş" kurar ve düş içindeonları ayrı ayrı suretlendirir böylece şekillendirmiş olur. Bunların hepsi bilincin, fonksiyonlarıdır. Bilincimiz ile varız;  bizleri insan yada varlık yapan bilincimizdir. Bu varlığımız tamamiyle madde ötesi olarak mevcuttur. İnasan yetişme süreci içinde tam olgunluğa ulaşabilmesi bilincin tüm sırlarına sahip olması gerekir, bunun için de bilincin tüm boyutlarıyla açığa kapsamlı olarak çıktığı bütün sistemleri tam olarak yakından incelemeli ve bilinç yansıtıcısında yerini alması gerekmektedir. BİLİNÇ kendisini insanlara ayna yapmıştır, insanlar mutlak tekin kuvvetlerine bir aynadır. Kendilerini tanıdıkları ölçüde bilince ait olarak o kuvvetler ve özelli... Devamı

24 10 2010

YARATICILIK

İnsanın kendisini yaratıcıdan, yartığa indirgeyen ve öz doğasından uzaklaşması bizim dışımızda bizi içeren, bize egemen olan bir dünya olduğuna inanmak bir başkasının söylemlerine kanmaktı.. OĞAN-MY Devamı

24 10 2010

DÜŞÜNCE

İnsanın düşünce ve davranışları evrensel güçlerle ahenk içindedir... Düşünce sükunetle beraklaşmalı, iç ve dış gerçekerin birleşerek doğal bir düşünce akışı içinde eriyip karışması gerekmektedir. İnsanın özündeki güzellik, yaşamın ve cevremiz basit ve dolaysız anlayıştır. Düşünce, yaşamın yaratıcı güçleri ile doğrudan bağlantılıdır. İnsanın yaşam özü onu kusursuzluğuna bütünlemektedir. Bu düşünce ve davranış başiliğine erişmek için, BENLİĞİ , HIRSI ve BENCİLLİKTEN arındırarak, kendimizi tamamen değişen evrenle uyum içinde yaşamın sevincini, coşkusunu kucaklamalıyız... Devamı

23 10 2010

Çığlık Çığlığa

 Susarak başladım; Artık kendimden konuşmuyorum, kendimi dillendirmiyordum... Beni anlatan cümleleri, tanımları anlatmıyorum... Bana ulaşmasına izin vermiyorum bilincime, vesveseci düşüncelerime, Varlığımdaki yoklukta, yok olan bilincim. Korkuların güdümünden, susmaların esaretinden kurtularak. Sessizliği hükmeden iradeye, vazgeçilmiş bütün çığlıklarla " Tamam sen istedin! SEN KENDİNİ GÖRÜNMEZ YADA FARKEDİLMEZ OLDUĞUNU SANIYORSUN....... SEN; BANA SIĞINA KÜÇÜK BİR ÇOCUKSUN GECELERİ, GÜNDÜZLERİDE BENSİN, YAŞAMIN HER SATIRINDA..."  diyerek  bağırıyordu. Büyük coşkulu bir kahkaha koptu içten dışa, dıştan içe... Yokluktan, hepliğe herşey sarsıldı bir anda. " BENİ TAŞIYABİLECEK GÜÇTE OLDUĞUNUZ NİSBETTE BENSİNİZ", sözleri aktı hiçliğe..... Ve BEN çığlık çığlığa bağırıyorum BENİM diye.... OĞAN-MY Devamı